Guide 11. Jeg har tilsatt klor, men måler «0» i klorverdi

Klor er det eneste stoffet som både desinfiserer (dreper bakterier) og oksiderer vannet (forbrenner smuss og fett).

Hvis det er bakterier og/eller organisk materiale i vannet, vil klor «angripe» denne forurensningen og bli brukt opp. Det er ikke uvanlig at det kloret som nettopp er tilsatt i vannet, blir brukt opp med det samme.

Men det finnes det heldigvis råd for: Mål klorverdien i spavannet 30 minutter etter at du har tilsatt klor. Hvis du måler «0» i klorverdi, skal du bare tilsette mer klor.

Når all forurensningen er fjernet, vil overskytende klor bli i vannet.

Merk! Du må være forsiktig med mengden av klor – det kan også komme for mye klor i vannet.

For mye klor i vannet

Det kjenner vi også fra vår innendørs rengjøring. Søler du klorin på klærne, forsvinner fargen.

På samme måte vil for mye klor i spavannet medføre at den røde fargen fra klormålingen forsvinner, slik at du måler for lite.

Er klorverdien i spavannet mer enn 5 mg/l, vil det være vanskelig å måle klorverdien korrekt, med mindre du bruker en digital SmartTest, som kan måle opp til 6 mg/l klor og til og med advarer mot for høy klorverdi med meldingen «High» på displayet.

Så selv om du måler «0», har du kanskje alt for mye klor i spaet.

Måler du nå f.eks. 1,5 mg/l, er den riktige klorverdien i spaet 1,5 x 10 = 15 mg/l.

Slik gjør du en fortynnet måling:

1. Prøv å ta en vannprøve fra spaet: Ta en målekanne fra kjøkkenet og ta en 1 dl vannprøve fra spaet
 
2. Ha i 9 dl rent vann fra springen (dvs. opp til 1 liter)
 
3. Rør rundt med en ren skje
 
4. Mål klorverdien igjen